Naučné stezky

Zajímavá místa v našem okolí

Velká kotlina

Největší jesenický důl se nachází na jihovýchodním úbočí Vysoké hole (1464 m n. m.) a patří k přírodovědecky nejvýznamnějším lokalitám střední Evropy. Byl vytvarován především působením ledovce (na dně kotliny je patrná ledovcová moréna), působením vody (v téměř kolmé stěně zde pramení řeka Morava).

Bílá Opava

Naučná stezka Bílá Opava patří mezi nejnavštěvovanější a také nejkrásnější stezky v celé České republice. Na modelaci údolí Bílé Opavy se po celá tisíciletí podílela voda, sníh a led. Nesourodost zdejších hornin, jejich nepravidelné vrásnění, zvětrávání a odolávání erozi zapříčinily, že údolí a hlavně jeho dno bylo vyhloubeno nerovnoměrně. Vznikly tak peřeje, tůně, skalní výchozy a vodopády.
Turistická trasa vede po žluté značce po březích říčky kolem pramínků a pramenů, vodopádů, kaskád a skalních útvarů. Prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách a několika žebřících. Na sedmi informačních tabulích jsou základní informace o přírodě této jedinečné rezervace. Turistická trasa končí na Ovčárně.

Šerák - Keprník

Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník (Lichtenštejnský prales), nejstarší rezervace na Moravě vyhlášená rodem Lichtenštejnů už v roce 1904, je součástí CHKO Jeseníky. Její současná rozloha je rozloha 1174,44 ha. Zahrnuje tři významné vrcholy – Šerák (1351 m n. m.), Vozka (1377 m n. m.) a Keprník (1423 m n. m.). Předmětem ochrany jsou zejména skalní a půdní tvary – pozůstatky doby ledové, dále hole (vysokohorské louky), prameniště a rašeliniště s chráněnými rostlinami nebo mnoho druhů ptáků, savců a plazů.