Muzea

Muzea a expozice v okolí hotelu

Muzeum
Bruntál

Muzeum Bruntál se nachází v zámku, který patřil řádu německých rytířů. Samotný zámek je výsledkem stavebního vývoje mnoha staletí, nejzajímavější je renesanční stavební fáze, kdy byly přidány nádvorní arkády. V zámku jsou umístěny expozice týkající se dějin Bruntálska.

Ruční papírna ve Velkých Losinách

Ruční papírna ve Velkých Losinách založená roku 1596 dodnes vyrábí kvalitní ruční papír. Kromě manufaktury je v budově umístěna expozice zabývající se dějinami výroby papíru. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si provoz ve dvou prohlídkových okruzích. Pro děti je zde dílnička, ve které si mohou samy vyrobit papír nebo pečeť.

Železničářské muzeum
Horní Lipová

Železničářské Muzeum slezského Semmeringu v Horní Lipové představuje železniční techniku, historické předpisy a různé dokumenty, jízdenky, plakáty a fotografie z historie železniční trati zprovozněné v roce 1888.

Vlastivědné muzeum Šumperk

Vlastivědné muzeum v Šumperku spravuje pět zařízení. Kromě samotného muzea v Šumperku to jsou Muzeum Zábřeh, Lovecko-lesnické muzeum Úsov, Muzeum Mohelnice a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích. Všechny expozice se zabývají lokálními dějinami a kulturou.

Zemědělský skanzen Rapotín

Zemědělský skanzen Rapotín je kuriózní soukromé muzeum na statku U Havlíčků. Budovy statku jsou průběžně rekonstruovány pro uchovávání exponátů (převážně zemědělských strojů), na pozemcích bylo založeno arboretum a zookoutek.

Kosárna
Karlovice

Kosárna Karlovice je umístěna v budově, která byla postavena v 17. století, v období, kdy se v mnoha lokalitách Jeseníků těžila a zpracovávala železná ruda. Dnes je budova ve správě Muzea Bruntál a je zde umístěna expozice venkovského bydlení a lesnictví.