Historie a současnost

Něco z naší historie

Hotel Neptun v Malé Morávce byl postaven v letech 1968–1978. Čtyřkřídlá členitá stavba kopírující vrstevnici je dílem architekta Karla Typovského a dominuje horní části obce. Krásná stavba neušla pozornosti architekta a popularizátora moderní architektury Davida Vávry, jenž navštívil hotel s filmovým štábem a představil ho v dokumentárním cyklu Šumná města (Šumný Praděd).

Hotel prošel v posledních letech řadou dílčích rekonstrukcí. Modernizace, která přinesla větší komfort a umožnila zkvalitnění služeb, nijak nenarušila umělecký výraz stavby.