Malá Morávka

Zajímavá místa v okolí hotelu v Malé Morávce

Vesnická památková
zóna

Vesnická památková zóna (historická zástavba) zahrnuje 41 jednotných domů sudetoněmeckého jesenického typu. Jednotný dům byla tradiční zemědělská usedlost, která pod jednou střechou skýtala útočiště lidem, domácím zvířatům i úrodě. Obživa obyvatel v horských údolích byla možná jen v kombinaci zemědělství s prací v železárnách, v lese, nebo při zpracování dřeva. Rozsah zemědělské činnosti byl tedy omezený a nebylo zapotřebí zvláštních zemědělských staveb. Typický jesenický dům byl útulný, přitisknutý ke svahu, s nízkým přízemím pod vysokou střechou se štítem, dobře zapadající do okolní krajiny. Měl tradičně obdélníkový půdorys a středovou průchozí chodbu, z níž se na jedné straně vcházelo do velké obytné světnice (teprve později se přistavovaly malé, tzv. zadní světničky), na protější straně se pak vstupovalo do světničky, kterou obývali zpravidla podnájemníci (nádeníci, podruzi a pomocní dělníci). Hospodářskou část tvořily především chlévy a komory.

Farní kostel Nejsvětější Trojice

Farní kostel Nejsvětější Trojice v Malé Morávce je zděná jednolodní stavba, jež nahradila původní dřevěný halový kostel se samostatně stojící zvonicí postavený luterány na počátku 17. století. Stavba nového kostela začala v roce 1790, slavnostní vysvěcení se konalo 22. října 1793. Autorem hlavního oltářního obrazu je Jan František Greipl. Z původní dřevěné zvonice pochází kostelní zvon. Z nápisu na něm se dozvídáme, že ho odlil Adam Schraube v roce 1614, kdy obec se čtyřmi hamry spravoval Thomas Weiss.

Lesní
kaple

Lesní kaple na Kapličkovém vrchu u Malé Morávky stojí na místě, kde se na skalnatém hřebeni nad soutokem Bělokamenného potoka s říčkou Moravicí tyčila středověká strážní věž. Sídlila v ní zřejmě posádka, která střežila obchodní cesty a zajišťovala bezpečnost okolí. Pobořili ji Švédové vedení generálem Torstenssonem. Na místě věže dal Václav Schilder v letech 1690–1693 vystavět kapličku se zděným presbytářem a dřevěnou lodí. Loď časem zchátrala a rodina Weissů původní presbytář doplnila novou zděnou lodí. Ze staré kaple pak byly přeneseny původní stropní kazety, jejichž jednoduchou výzdobu nahradily obrazy s výjevy ze života Ježíše a obrazy evangelistů a apoštolů. Kaple byla slavnostně vysvěcena 6. června 1767 a zasvěcena Nejsvětější Trojici. O její opravu se o sto let později postarali vnuci jejích stavitelů. V současné době je v kapli umístěno muzeum.

Hřbitov
v Malé Morávce

Hřbitov v Malé Morávce je spolu s kostelem a márnicí obemknutý zdí a vytváří s těmito stavbami významný celek, který doplňuje ještě fara naproti kostelu, vystavěná roku 1770. Na místním hřbitově je pochován významný přírodovědec minulého století, profesor brněnské univerzity a člen společnosti Národního muzea v Praze, Bedřich Kolenatý (Fridrich Anton Kolenati) a hospodyně na staré i nové Ovčárně Rosa Grohalová (hospodařila zde 55 let), vyznamenaná císařem Františkem Josefem stříbrným záslužným křížem. Je zde i pozoruhodný náhrobek bratří Weissů z roku 1800 ve tvaru empírového obelisku. Nápisy připomínají jejich zásluhy o obec.

Schindlerova
stodola

Schindlerova stodola, unikátní patrová stavba u částečně roubeného domu (č. p. 72) je jedinou uchovanou stavbou tohoto typu v Malé Morávce. Stodoly nebyly v některých případech – z obav před požárem – součástí domu, ale stály v jeho blízkosti tak, jak to dovolil terén. Stěny stodol, zprvu pouze dřevěné, byly už od 18. století zpevňovány kamennými pilíři. Tato patrová stodola má jedinečný krov, kde jsou klasické trámy nahrazeny šikmo sbitými trámky, které vytvářejí kosočtverečnou strukturu. Schindlerova stodola je od roku 2000 kulturní památkou a je v ní umístěno muzeum, které soustředí a dokumentuje autentické doklady o životě v podhorské vesnici, a to od nejstarších hmotných pramenů do současnosti.

Památné
stromy

Památné stromy, jejichž stáří se odhaduje na 160 až 280 let (s obvodem kmenů až přes 6 m), dominují mezi místní zelení. Mimořádné oblibě moráveckých obyvatel se zjevně odpradávna těšily lípy. Zvláštností pro zdejší kraj je letitá alej jírovců maďalů (koňských kaštanů) ve střední části obce kolem „promenádní“ cesty od kostela k restauraci Rychta. Mezi památné stromy patří i po jednom jasanu a jilmu.